Kategori: News

Rottneros develops eco-friendly food packaging and builds a new production line

Rottneros has developed a food packaging tray for fresh food and take away. The tray is manufactured entirely with wooden raw material and is both recyclable, renewable and degradable. The new product has been developed at Rottneros’ facility in Sunne, Sweden where a completely new production line for the trays is currently building. The tray will replace today’s plastic alternatives and will be used for convenience food, meat in grocery stores and take away food.

The tray is based entirely on Swedish wooden raw materials and can withstand moisture and keep the food fresh. To further develop the product, Rottneros is committed to developing environmentally friendly and biodegradable trays that at the same time can withstand moisture and fat from the food. Depending on the use, plastic is either completely eliminated or greatly reduced in products with high barrier requirements, as a renewable and degradable type of plastic can also be used.

– We are very pleased to be able to present a product based on Swedish wooden raw materials, developed by Rottneros, that we will have the opportunity to start manufacturing and supplying to the food industry. In addition, it is a product that is far ahead in the development, says Kasper Skuthälla, Managing Director of Rottneros Packaging.

The development of the tray from idea to commercial product has been a teamwork and involved large parts of the staff. Henrik Grankvist, Production Manager, who has lead the development work believes that the interest shown by the food industry during the project shows that there is a great need for environmentally friendly trays of this type.

Rottneros CEO Lennart Eberleh, says that this is a very interesting step in the development of Rottneros Packaging and demonstrates the future potential of sustainable packaging solutions. Rottneros Packaging fits well with the company’s niche strategy and the growth phase the group is currently in.

New Moulded Pulp factory in Sunne

 

Groundbreaking for our new Moulded Pulp factory in Sunne, Sweden. Our new factory producing pulp trays, serving plates and other bio-based components made from Swedish forest raw material will stand ready to start shipments to Europe by next summer.

 

 

Rottneros Packaging tar kampen mot plasten

Nu tar Rottneros upp kampen mot plastförpackningarna. Och man gör det med hjälp av värmländsk skog.

– Det ligger rätt i tiden att göra en sån här satsning och marknaden är mogen för den här typen av produkter, säger Kasper Skuthälla, vd för Rottneros packaging som är ett helägt dotterbolag i koncernen.

Att förpackningar av plast är ett stort hot mot miljön är känt. Det Rottneros nu kommer att göra är att ta en ny fabrik i bruk i Sunne, där man ska producera ”tråg för livsmedelsindustrin”. Enkelt uttryck, engångsförpackningar som kan innehålla exempelvis färdigrätter, färskt kött och take away-mat.

Att arbeta med plast är inte hållbart i längden menar Kasper Skuthälla. Därför vill man i stället bidra till en långsiktig lösning.

I dag används 78 miljoner ton plast i hela världen. Några få procent går sedan in i någon form av återvinning och återbruk.

– Därför vill vi erbjuda en miljövänlig och hållbar förpackningslösning.

Fyra varianter. Och de nya trågen är en värmländsk produkt. Materialet kommer från skog som ligger inom en tiomilaradie från Rottneros bruk, där fibermassan till trågen sedan produceras.

– Både fibern och den tunna plastfilm som används i vissa produkter är återvinningsbar. Trågen utan plastfilm är komposterbara. Vi kan också jobba med plastfilm som är komposterbar.

Totalt har man fyra olika typer av produkter, där samtliga är PFC-fria. De kemikalier som används är godkända och hållbara alternativ som passar i förpackningar avsedda för livsmedel säger Kasper Skuthälla.

Rottneros har under några år haft en pilotverksamhet kring projektet inne på brukets område, men där fanns ingen plats för en expansion. Där jobbar i dag sex personer. Hur många nya arbetstillfällen den nya fabriken kommer att ge Sunne vill inte Kasper Skuthälla säga någon om i dag, men han säger att det är ”en del folk”.

– Vi behöver både personal och tjänstemän. Men det är många pusselbitar som måste falla på plats.

Läs hela artikeln

 

Ny fabrik i Sunne – med fokus på tråg

Rottneroskoncernen satsar på ny fabrik i Sunne

Råvaran är gammal men produkterna nya i en ny fabrik.

– Det handlar om att komma ifrån plast och motsvara den efterfrågan som vi tror kommer att öka, säger Kasper Skuthälla, vd för Rottneros Packaging AB.

Det rör sig om förpackningar tillverkade av fibermassa för färska livsmedel och för snabbmat. Både plastlaminerade och olaminerade tråg, eller om man hellre kallar dem engångsförpackningar, men på sikt den allra miljövänligaste produkten.

– Vi presenterar fyra förpackningar som alla är komposterbara men på sikt ska vara förnybara till hundra procent, fortsätter Kasper Skuthälla.

Dagen var inne att presentera livsmedelstråg som en sextett i dotterbolaget till Rottneros bruk utvecklat, med den närproducerade råvaran.

– Den finns ju här kring bruket och som längst inom tio mils radie därifrån.

Eller som Gunilla Ingemyr (C) utbrast när den nya satsningen avtäcktes på Ideum, inte långt från Holmby där den nya fabriken ska byggas:

– Vi bor i råvaran.

Kommunalrådet var mäkta nöjd med att Rottneros valde att förstärka positionerna i Sunne, och göra det i en ny fabrik som dessutom blivit en lokal angelägenhet för företaget och Topphyddan Fastighets AB.

– Vi ser hellre att det privata näringslivet bygger än att kommunen gör det, sa näringslivsutvecklare Kristina Lundberg.

 

Läs hela artikeln

 

En fröjd att se allt som händer här

Landshövding Kenneth Johansson på bruksbesök

Under onsdagen hade Rottneros bruk bjudit in landshövding Kenneth Johansson för att informera om verksamheten och visa runt på bruksområdet.
– Det är verkligen mycket på gång här nu. Det känns som att Rottneros är på rätt väg, sa en imponerad landshövding.

Efter en lunch serverad i företagets egna fibertråg höll Rottneros bruks vd Olle Dahlin i en presentation av läget. Mycket handlade om produkter och att bygga upp en marknad och man redogjorde också för den förändrings- och utvecklingsprocess företaget är mitt upp i just nu. Totalt handlar det om investeringar på cirka 400 miljoner kronor i vilket bland annat den nya biobränslepanna som byggs just nu ingår.

 

Läs hela artikeln